Month: October 2012

Tentang Teman

 Teman adalah dia yang masih ada disana meski kau sudah bukan siapa-siapa    Teman adalah yang menyemangatimu dikalau kau hampir berputus asa   Teman adalah dia yang berkata jelek ketika kau jelek dan berkata cantik ketika kau cantik   Teman adalah tubuhmu yang kedua yang kau sakit ketika dia sakit yang dia sakit ketika kau …